Ozen Plus

PL | EN | DE
top

Ochrona środowiska

Głównym założeniem Ozen jest działanie w harmonii z naturą osiągnięte poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji. Jako pierwsi na świecie wykorzystujemy powstające w procesie produkcji węgla drzewnego - czyli pirolizy drewna - ciepło do wytwarzania "zielonej " energii elektrycznej, rezygnując z zewnętrznej, konwencjonalnej energii elektrycznej. W ten sposób surowiec drzewny wykorzystujemy w 100%. Zastosowane rozwiązania objęte są zastrzeżeniem patentowym. 

Chcąc lepiej służyć naturze, a zarazem maksymalnie wykorzystać posiadana przez nas technologię, zbudowaliśmy dodatkowe źródło produkcji energii elektrycznej. W niezależnej instalacji - kotle biomasowym - spalamy biomasę w postaci słomy lub zrębek drewnianych. Zastosowane rozwiązania objęte są zastrzeżeniem patentowym. 

Do produkcji zużywamy tylko surowiec posiadający certyfikat FSC, przez co wspieramy rozwój odpowiedzialnej gospodarki leśnej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego należy zamieścić informację na temat:
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej.

galeria

Produkty

Zapytania