Ozen Plus

PL | EN | DE
top

Energia elektryczna

Produkcja energii elektrycznej w naszym Zakładzie oparta jest na nowatorskim rozwiązaniu na świecie wykorzystującym do jej wytwarzania ciepło odpadowe z procesu produkcji węgla drzewnego pozwalające na 100% wykorzystaniu surowca drzewnego z troską o środowisko naturalne. Rozwiązanie to jest objęte zastrzeżeniem patentowym numer 204717.

Całość produkowanej energii elektrycznej uznana jest jako energia odnawialna. Źródłem ciepła dla jednostki wytwórczej są trzy kotły parowe włączone we wspólny kolektor pary świeżej do turbiny typu SST-300 upustowo-kondensacyjnej o mocy 7,23 MW firmy SIEMENS.

Podstawowe dane techniczne kotłów odzysknicowych: 

Typ kotła XU-8,5
 Wydajność znamionowa:  8,5 t/h
 Ciśnienie pary wylotowej:  4,5 MPa
 Temperatura pary wylotowej:  460°C
 Temperatura wody zasilającej:  105°C

 

Podstawowe dane techniczne kotła na biomasę:

Typ kotła OS-14
 Wydajność znamionowa:  14 t/h
 Ciśnienie pary wylotowej:  4,5 MPa
 Temperatura pary wylotowej:  460°C
 Temperatura wody zasilającej:  105°C

galeria

Produkty

Zapytania